Alcohol

  • Drankgebruik
  • Problematisch alcoholgebruik
  • Denkt u er wel eens over om minder alcohol te drinken? 
  • Noteer in het alcoholdagboek hoe vaak en hoeveel u drinkt.
  • Bedenk wat alcohol voor u betekent en wat de nadelen en risico’s van drank zijn.
  • Wilt u minder gaan drinken? Bespreek het met uw huisarts. 
  • U kunt ook op internet een cursus volgen om minder alcohol te drinken, bijvoorbeeld op Minderdrinken.nl.