Ik wil goed leren omgaan met mijn astma

In het kort

In het kort

  • Bij astma is het verstandig om uw lichaam in een goede conditie te houden.
  • Als u rookt, is stoppen met roken heel belangrijk. 
  • Voldoende bewegen/sporten is erg belangrijk. 
  • Gebruik zo nodig voor het sporten een kortwerkende luchtwegverwijder.
  • Bespreek met mensen in uw omgeving dat u astma heeft.
  • Het is belangrijk om uw medicijnen goed te gebruiken.
  • Is uw astma onder controle? Bespreek 1 keer per jaar met uw huisarts of praktijkondersteuner hoe het gaat.
  • Als u nog wel (veel) klachten heeft, gaat u vaker op controle. 
Adviezen

Adviezen bij het omgaan met astma

De ontdekking dat u astma heeft, kan veel vragen bij u oproepen. In perioden waarin u meer klachten heeft, wordt u er dagelijks aan herinnerd, door de benauwdheid of door het medicijngebruik. Het kan lastig zijn daaraan te wennen en te accepteren dat u astma heeft.

Vaak gaat dat beter als u met de ziekte leert om te gaan. U weet al gauw wanneer u welke medicijnen moet gebruiken en hoe snel ze werken. U leert herkennen wanneer en onder welke omstandigheden uw klachten erger worden of verdwijnen. 

Mensen om u heen

Het kan helpen om over astma te lezen en te praten. Laat de mensen in uw omgeving weten dat u astma heeft. Het is nuttig om familie, vrienden en collega’s iets over uw astma te vertellen. Bijvoorbeeld wat u voelt als u de trap op loopt of hoe benauwd u wordt als iemand in uw omgeving rookt.
U kunt ook laten zien hoe u uw medicijnen moet inhaleren en uitleggen hoe deze werken. Vraag eens of men enkele minuten met dichtgeknepen neus door een rietje wil ademen. Daarna groeit het begrip beslist.

Lichaamsbeweging en benauwdheid

Bij astma is het goed om ervoor te zorgen dat uw lichaam in een goede conditie is. Lichaamsbeweging is daarvoor belangrijk. Iedere dag een stuk wandelen of fietsen helpt al.

Door benauwdheid hebt u misschien juist geen zin in bewegen. Misschien bent u bang dat u bij bewegen of sporten juist benauwd wordt. Misschien stelt u het daarom uit. Probeer dan met kleine stukjes inspanning te beginnen. Neem bijvoorbeeld steeds de trap in plaats van de lift en kijk eens hoe dat werkt. Zorg dat u steeds een kortwerkend luchtwegverwijdend middel bij u heeft. Dat kan meer zekerheid geven.

Als u weet dat u bij inspanning benauwd wordt en gaat piepen, is het verstandig vooraf een kortwerkende luchtwegverwijder (salbutamol of terbutaline) te inhaleren. Dit werkt ongeveer 2 uur. Probeer steeds een beetje meer te bewegen. Fiets een kilometer extra of wandel 5 minuten verder dan de vorige keer. U zult zien dat u zich beter gaat voelen en meer vertrouwen krijgt.

Medicijnen

Omgaan met medicijnen bij astma

Vaak lukt het met behulp van medicijnen volledig klachtenvrij te zijn. Het is belangrijk dat u de medicijnen op de juiste manier inneemt. Uw huisarts, de praktijkondersteuner en/of de apotheker kunnen u hierbij helpen. Het is heel normaal dat dit vaak aan u wordt uitgelegd. Bekijk ook het filmpje over hoe u uw medicijnen inademt met het apparaatje op inhalatorgebruik.nl.

Als u benauwd bent, voelt u vanzelf dat u een luchtwegverwijder nodig heeft. Deze helpt dan ook snel (binnen 10 tot 30 minuten).

Als u dagelijks ontstekingsremmers moet gebruiken terwijl u niet meer benauwd bent, kan dat moeilijk zijn om vol te houden. Toch is dit erg belangrijk. Pas als u de ontstekingsremmer dagelijks inneemt, merkt u dat u de luchtwegverwijder niet of veel minder vaak nodig heeft en dat u geen klachten heeft.

Omdat de astma telkens weer klachten kan geven, twijfelt u misschien wel eens aan het nut van de medicijnen. Misschien vraagt u zich af of u ze wel op de juiste manier inneemt. U kunt zich daardoor onzeker voelen. Het is goed om dit met uw huisarts of apotheker te bespreken.

Misschien schaamt u zich voor het inhaleren van de medicijnen. Dit kunt u ook met uw huisarts bespreken.

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder bij astma?

Neem contact op met de huisarts als u nog vragen heeft over het omgaan met astma, bijvoorbeeld op uw werk, bij sporten of bij het uitgaan. Vraag om advies als de medicijnen in bepaalde situaties niet goed helpen. Bespreek het ook als het niet lukt uw conditie te verbeteren of als u niet durft te sporten uit angst voor benauwdheid.

Langzamerhand leert u met astma om te gaan. U zult merken dat de ernst van de klachten wisselt. U herkent de momenten waarop u benauwd kunt worden (bijvoorbeeld in een rokerige ruimte, met een kat in de buurt of op een mistige dag) en u weet wanneer u welke medicijnen moet gebruiken.

Als de astma nog niet goed onder controle is, gaat u 2 tot 4 keer per jaar naar de huisarts of praktijkondersteuner om te bespreken hoe het gaat. Neem bij controle uw medicijnen mee, zodat men op de praktijk kan kijken of het inhaleren goed lukt. Dan bekijkt de huisarts ook of de medicijnen helpen, en of ze moeten worden aangepast.

Meer informatie
Video's

Video's

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.